Latest news

  Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo to religia monoteistyczna. Swój początek bierze od Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Pan Bóg objawiał się stopniowo ludzkości w historii Kościoła i Izraela. Proces ten osiągnął pełnię w Jezusie Chrystusie

  Chrześcijaństwo należy do największych religii pod względem wyznawców, stanowi bowiem 1/3 całej ludzkości. Najwięcej wyznawców chrześcijaństwa znajdziemy w Europie, obu Amerykach, Australii i Afryce.
  Dary Ducha Świętego
  Są to otrzymywane łaski podczas sakramentu bierzmowania, sprawiają one, że stajemy się umocnieni do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Są to: bojaźń boża, pobożność, męstwo, rada, rozum, umiejętność.
  Duch Święty
  Jest to trzecia bok Syna i Ojca, osoba należącą do Trójcy Świętej. Ona ożywia i umacnia Kościół. Sprawia że człowiek dostaje siły i zdolności. Duch Święty jest Pocieszycielem, posłanemu nam jako pierwszy dar po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, w dniu Zesłania Ducha Świętego.
  Epikleza
  Jest to skierowane do Boga wezwanie z prośbą, by zesłał Ducha Świętego. Często mówi się o niej w odniesieniu do modlitwy podczas trwania Mszy św., którą poprzedzają konsekrację. Takimi słowami się rozpoczyna "Uświęć mocą Swojego Ducha" lub inną modlitwą.

  Papież Franciszek


  Rzymskokatolicki duchowny urodzony 17 grudnia 1936r. w Buenos Aires

  Posługuje się językiem: angielskim, portugalskim, piemonickim, łacińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim. Jest to pierwszy papież pochodzący z kontynentu amerykańskiego, a także jest pierwszym spoza Europy od czasu papież Grzegorza III. Jest pierwszym jezuitą wybranym na papieża i zakonnikiem od czasu Grzegorza XVI.
  Módl się za nas

  Postacie


  Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii, aby służyły dobru jednostki i rodziny przez to, że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewniają spokój, dają czas na kultywowanie zgodnego życia rodzinnego, na wartościową lekturę i na dobre rozrywki, nade wszystko zaś pozwalają poświęcić się w większej mierze modlitwie, kontemplacji i słuchaniu głosu Bożego.

  Jan Paweł II

  Jezus modli się za wszystkich wiernych